Jamování s Magdonem

05.03.2016 19:00

Nebylo to s Magdonem, ale s MMP a Marekbandem,