Výroční členská schůze

22.12.2013 19:00

Všechny prosím, aby se vzjádřili zda jim tento termín vyhovuje, popřípadě zda schůzi nepřeložíme na sobotu 21.12.2013.